การป้องกันและรักษาการเป็นโรคประสาท

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

การป้องกันและรักษาการเป็นโรคประสาท

April 3, 2017 ARTICLE 0

คนที่เป็นโรคประสาทส่วนมากแม้มันจะเป็นโรคๆ หนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ในจิตใจของคนเราก็ยังคงมองว่าคนเป็นโรคประสาทคือ คนบ้า ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดมาก คนเป็นโรคประสาทสามารถรักษาให้หายได้เหมือนกับโรคทั่วๆ ไป เพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ใช่แค่การทานยา อย่างไรก็ตามการป้องกันไม่ให้โรคประสาทเกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งรักษากันภายหลัง

การป้องกันโรคประสาท

  1. เริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็ก – บางคนอาจจะมองว่าเด็กคงไม่ได้มีความคิดหรือรู้อะไรมาก จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถเป็นโรคประสาทได้ถ้าหากเกิดการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ มีเหตุผล อย่าใช้อารมณ์หรือความรุนแรงทั้งในด้านร่างกายหรือจิตใจ
  2. พยายามฝึกจิตตัวเองเสมอ – จริงๆ แล้วโรคประสาทสาเหตุส่วนใหญ่เองก็มาจากการที่จิตเราไม่นิ่งพอ คิดหรือทำอะไรไปก่อนที่จะเป็นจริง การฝึกจิตให้นิ่ง รู้จักการปล่อยวางจะช่วยในการป้องกันโรคประสาทได้เป็นอย่างดี ทำจิตใจให้กล้าแกร่งและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ
  3. รู้จักการให้อภัย – การรู้จักให้อภัย ไม่คิดอาฆาตมาดร้าย จะทำให้จิตใจของเราสงบสุข เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่คิดมากและไม่กลายเป็นโรคประสาท
  4. รู้จักการมองโลกในแง่ดี – การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรานั้นคิดบวกอยู่เสมอ อย่าลืมว่าการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เรามีความสุขแต่เรายังสามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
  5. ออกกำลังกาย – การออกกำลังกายจะช่วยแก้ปัญหาความเครียดได้เป็นอย่างดี แถมยังได้สุขภาพที่ดีตามมาอีกต่างหาก

การรักษาโรคประสาท

  1. การใช้ยา – เป็นขั้นตอนที่จะได้รับเมื่อไปพบแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการใช้ยาส่วนใหญ่เพื่อเป็นการรักษาในช่วงแรกๆ อาทิ ยาคลายเครียด ยานอนหลับ ยาสำหรับบำรุงประสาท เป็นต้น
  2. การใช้จิตบำบัด – เป็นการรักษาทางจิตใจโดยจะเป็นการพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด รวมถึงยอมรับในความเป็นจริงด้วย
  3. พฤติกรรมบำบัด – ส่วนใหญ่ก็จะทำไปพร้อมๆ กับจิตบำบัด ฝึกให้หายคิดมากจากเรื่องต่างๆ พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยในการลดความเครียดของจิตใจ
  4. บำบัดด้วยตนเอง – ในกรณีที่ผู้ป่วยรู้ตัวเองว่ามีอาการของโรคแต่ยังคงสามารถระงับสติตัวเองได้ การบำบัดด้วยตัวเองก็จะช่วยให้หายจากอาการเหล่านี้ได้เช่นกัน เช่น การนั่งสมาธิ เข้าวัดไหว้พระ ปรึกษาคนรอบข้าง หรือทำในสิ่งทีตัวเองรัก