คอเลสเตอรอลมีผลเสียอะไรกับสมองของเรา

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

คอเลสเตอรอลมีผลเสียอะไรกับสมองของเรา

July 31, 2019 ARTICLE 0

อาหารที่มี ‘คอเลสเตอรอลสูง’ ส่งผลอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์มากมาย ทำให้ผู้ที่ได้รับประทานมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เพราะฉะนั้นคุณจึงควรเลี่ยงเนื้อสัตว์มันเยอะ , อาหารมันและอาหารทอด นอกจากนี้คุณควรเน้นอาหารที่ทำจากพืชผัก หากแต่ต้องล้างให้สะอาด หรือเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลา เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีปรุงอาหาร ต้ม , นึ่ง และยำ แทนการใช้น้ำมันเพื่อรักษาสุขภาพอันดีงามให้ห่างไกลจากโรคร้าย

คอเลสเตอรอล คืออะไร ?

‘คอเลสเตอรอล’ คือ ไขมันประเภทหนึ่งซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ร่างกายของเราจะนำคอเลสเตอรอล ไปใช้ในกระบวนสร้างเซลล์ต่างๆ แต่คอเลสเตอรอลก็เปรียบเสมือนดาบ 2 คน เพราะถ้าร่างกายของเรามีระดับคอเลสเตอรอลมากจนเกินไป ก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆมากมาย เนื่องจากคอเลสเตอรอลส่วนเกิน จะเข้าไปสะสมบริเวณผนังหลอดเลือดส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกตามปกติ และเลือดแสนสำคัญก็จะไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง

อาหารที่มี ‘คอเลสเตอรอล’ สูง

สำหรับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะพบได้มากในเนื้อสัตว์ติดมัน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงทานอาหารประเภทนี้ โดยเน้นการทานอาหารที่ทำจากพืช – ผัก หากแต่ต้องล้างให้สะอาดนะ รวมทั้งเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลา เน้นการปรุงอาหาร ต้ม นึ่ง และยำ

อันตรายจาก ‘คอเลสเตอรอล’ ในเลือดสูง

การรับประทานอาหารมีคอเลสเตอรอลสูง สามารถก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าที่หลายๆคนคิด โดยสภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง สามารถส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยกตัวอย่างเช่น โรคหัวใจขาดเลือด , โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ,  รวมทั้งโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นต้น โดยมนุษย์ปกติไม่ควรรับประทานอาหาร ซึ่งมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่า 300 มิลลิกรัม/วัน

วิธีลด ‘คอเลสเตอรอล’ ในร่างกาย

  • ลดการรับประทานประเภท เนื้อสัตว์ติดมัน , อาหารย่าง , อาหารทะเล , อาหารทอด , ขนมหวาน สามารถทานได้บ้าง อาจจะแค่อาทิตย์ล่ะครั้ง เพราะคุณไม่ควรทานเยอะจนเกินความจำเป็น
  • ควรออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เช่น วิ่ง , ว่ายน้ำ หรือปั่นจักรยาน อย่างน้อย 30 นาที/วัน
  • ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เพราะสามารถส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย
  • ละ ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยสารเคมีร้ายแรงจากบุหรี่ทั้งหลาย นอกจากจะทำลายปอด ก่อให้เกิดมะเร็ง แล้ว ก็เป็นตัวการสำคัญซึ่งเข้าไปขัดขวางการทำงานของคอเลสเตอรอลชนิดดี เพราะคอเลสเตอรอลไม่ดีส่วนเกิน จะขัดขวางสิ่งดีๆต่างไม่ให้ลำเลียงไปยังตับได้ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุใหญ่ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตีน เนื่องจากการสะสมของคอเลสเตรอล ตรงผนังหลอดเลือด หนาแน่นมากจนเกินไป หลังจากนั้นก็จะพัฒนากลายเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งในที่สุด