ทำความรู้จักและวิธีป้องกันโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

ทำความรู้จักและวิธีป้องกันโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

August 10, 2018 ARTICLE 0

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เป็นโรคไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิต แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้ อาจเกิดแผลในใจ เกิดความกังวลใจและทรมานกับใบหน้าอันบิดเบี้ยว ไม่สวยงามเหมือนคนอื่น

โดยโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เกิดจากกล้ามเนื้อบนใบหน้าเกิดภาวะอัมพาตอย่างเฉียบพลัน ไม่อาจยืดหดได้ตามคำสั่งจากสมอง ส่งผลให้ใบหน้าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่อาจตอบสนองหรือแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ได้ตามที่ควร โรคนี้ อาจเกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งคราวเท่านั้น แต่อาการมักจะเริ่มดีขึ้นเองภายใน2 – 3 สัปดาห์ และจะมีการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณ 6 เดือน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เคยเจอมา มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่ยังคงมีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกอยู่ตลอดเวลา

สาเหตุของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

สาเหตุที่แน่นอนของการโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกยังไม่อาจทราบอย่างชัดเจน แต่มีการคาดการณ์กันว่าอาจเป็นผลพวงมาจากอาการอักเสบของเส้นประสาท ซึ่งควบคุมกล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้า ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดอัมพาต นอกจากส่งผลกับกล้ามเนื้อใบหน้าแล้ว อาการอักเสบของเส้นประสาท ยังส่งผลต่อการควบคุมของการหลั่งน้ำตาและน้ำลายอีกด้วย โดยการอักเสบที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อไวรัสก็ได้ เช่น

 • การติดเชื้อเริม
 • เชื้ออีสุกอีใส
 • เชื้อไวรัส Epstein-Barr
 • การติดเชื้อ Cytomegalovirus
 • การติดเชื้อ adenovirus
 • หัดเยอรมัน
 • คางทูม
 • ไข้หวัดใหญ่
 • Coxsackievirus ซึ่งทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกมักจะพบบ่อยมาก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 หรือคุณแม่ที่อยู่ในระยะสัปดาห์แรกหลังจากการคลอด
 • มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอยู่เป็นประจำ เช่น ไวรัสหวัด เป็นต้น
 • เป็นโรคเบาหวาน
 • กรรมพันธุ์

อาการของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

ส่วนใหญ่แล้วอาการของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก มักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน มักพบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยมักเกิดเพียงแค่บริเวณครึ่งหนึ่งของใบหน้า อาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง เริ่มจากการควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าไม่ได้ , กล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่อาจตอบสนองตามต้องการ , ยิ้มไม่ได้ , มุมปากเริ่มตก , หางตาตกตาม , น้ำลายไหลอย่างควบคุมไม่ได้ , เกิดอาการปวดบริเวณกรามหรือหลังใบหูในด้านซึ่งเป็นอัมพาต , หูในด้านมีการตอบสนองต่อเสียงเพิ่มมากขึ้น , เกิดอาการปวดหัว , ความสามารถในการรับรสลดต่ำลง , เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาและน้ำลายอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกจะเกิดขึ้นบริเวณข้างใดข้างหนึ่ง แต่ในบางครั้งอาการอัมพาตนี้อาจส่งผลต่อเส้นประสาททั้ง 2 ข้างบนใบหน้าก็ได้