มารู้จักกับภาวะสมองเสื่อมจริงๆ แล้วคืออะไรกันแน่

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

มารู้จักกับภาวะสมองเสื่อมจริงๆ แล้วคืออะไรกันแน่

March 11, 2019 ARTICLE 0

ภาวะสมองเสื่อม คือ อาการอันเกิดจากความผิดปกติต่างๆ ของสมอง โดยไม่ใช่โรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ ภาวะสมองเสื่อมส่งผลต่อทั้งความคิด , พฤติกรรม ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันลักษณะอาการของภาวะสมองเสื่อม คือ ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ความสามารถในการรู้คิดลดลง โดยแพทย์จะวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยรายนั้นเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ คือ เกิดจากการวัดผลว่ามีความบกพร่องอย่างรุนแรง เช่น ความทรงจำ , ทักษะทางภาษา , ความรู้ความเข้าใจทางด้านข้อมูลข่าวสาร , ทางด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง , การตัดสินใจ นอกจากนี้บุคคลที่ประกับภาวะสมองเสื่อม จะประสบกับความยากลำบาก ในการแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน และการควบคุมอารมณ์ และพวกเขายังอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพอีกด้วย สำหรับอาการที่แสดงให้เห็นอย่างเจน อันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของสมองที่ได้รับความกระทบกระเทือน รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากโรคซึ่งทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมโดยภาวะสมองเสื่อมมีมากมายหลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาการที่เซลล์ประสาท บางเซลล์ในสมองหยุดการทำงาน และสูญเสียการเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆ จนกระทั่งค่อยๆตายลงในที่สุด ตามปกติแล้วภาวะสมองเสื่อมจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ แปลว่า โรคนี้จะค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วสมอง และอาการแสดงออกของบุคคลนั้น ก็จะทรุดโทรมลงตามกาลเวลา

ใครสามารถเป็นโรคสมองเสื่อมได้บ้าง?

ภาวะสมองเสื่อม เกิดขึ้นกับใครก็ได้ หากแต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุมากขึ้น โดยคนสวนใหญ่ที่ประสบกับโรคสมองเสื่อม มักเป็นผู้สูงอายุ หากแต่มีจุดสำคัญที่คุณผู้อ่านต้องระลึกไว้ว่า ผู้สูงอายุสวนใหญ่นั้น ไม่ได้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม โรคนี้ไม่ได้เกิดจากการมีอายุมากขึ้น หากแต่มัน คือ โรคทางสมอง ในปัจจุบันนี้มีการค้นพบว่า ผู้คนที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี สามารถป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้เช่นกัน โดยเรียกว่า ‘โรคอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็ว’ ซึ่งภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากพันธุกรรมนั้น มีเกิดน้อยมาก เพราะการกลายพันธุ์ในระดับยีนส่งผลให้เกิดโรคนี้ หากแต่เหตุผลส่วนใหญ่ของภาวะสมองเสื่อมนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหล่านี้ แต่คนที่มีประวัติว่า บุคคลภายในครอบครัวเคยประสบเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย

ภาวะสมองเสื่อมอันเกิดจากโรคหลอดเลือด จะนำมาวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อมีร่องรอยของโรคหลอดเลือดปรากฏอยู่ในสมอง ร่วมด้วยส่วนของการรู้คิดบกพร่อง ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตในประจำวันมาก โดยหลอกเลือดอาจปรากฏเกิดขึ้นคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์ และการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ก็มักจะมาพร้อมกับโรคหลอดเลือดด้วยเช่นกัน