สมองของมนุษย์มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

สมองของมนุษย์มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

November 27, 2019 ARTICLE 0

‘สมอง’ จัดเป็นอวัยวะที่ได้รับการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ โดยในปัจจุบันนี้สมองของมนุษย์จัดเป็นระบบซึ่งมีความซับซ้อนที่สุดในสมองของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่อาจเข้าใจการทำงานของสมองได้ 100% สมองของมนุษย์มีหลายส่วน ในแต่ละส่วนต่างก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไป หากแต่มีการประสานกันเป็นวงจรสมบูรณ์

การทำงานของสมองของมนุษย์

‘สมอง’ ของมนุษย์เป็นที่อยู่ของเซลล์จำนวนนับแสนล้านเซลล์ ในแต่ละเซลล์จ่างก็มีการเชื่อมต่อโยงใยกัน จนกระทั่งถูกถักทอกลายเป็นร่างแหขนาดใหญ่ซึ่งมีความสลับซับซ้อน ต่อมาเมื่อเกิดการรับรู้ข้อมูลหรือได้รับการกระตุ้นจากภายนอก เซลล์สมองก็จะส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบกระแสไฟฟ้า ผ่านทางจุดส่งซึ่งเรียกว่า ‘ปลาย Axon’ ให้เดินทางไปยังจุดรับกระแสประสาทเรียกว่า ‘ปลาย Dendrite’ สมองมนุษย์จัดเป็นอวัยวะมีความยืดหยุ่นมาก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเรียนรู้ ตามประสบการณ์ที่ได้รับ ทำให้มนุษย์ปรับตัวได้ตลอดเวลา ยิ่งเซลล์สมองมความสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่ ความฉลาดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ส่วนต่างๆของสมอง

สมองส่วนหน้า – Forebrain

เป็นส่วนขนาดใหญ่ที่สุด มีความหยักเยอะมากที่สุด สามารถแบ่งได้อีกหลายส่วน เช่น… Cerebrum มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งการเรียนรู้ประมวลผลทางประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็น , ภาษา , การสื่อสาร , การคิด ,ส่วนของความทรงจำ เป็นต้น

สมองส่วนกลาง – Midbrain

ส่วนนี้ใช้ในการรับ – ส่ง กระแสประสาทระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนท้าย อีกทั้งยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น , การเคลื่อนไหวของลูกตา และการได้ยิน

สมองส่วนท้าย – Hindbrain

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่…

  • Cerebellum ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว รวมทั้งควบคุมกล้ามเนื้อในยามเคลื่อนไหว
  • Pons ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การเคี้ยวอาหาร , การหลั่งของของเหลว , การเคลื่อนไหวใบหน้า ซึ่งมีผลกระทบมาจากการสัมผัสและความเจ็บปวด , ควบคุมการหายใจ และอื่นอีกมากมาย
  • Medulla สำหรับในส่วนนี้อยู่บริเวณท้ายสุด ติดอยู่กับไขสันหลัง โดยจัดเป็นเส้นทางในการเดินทางของกระแสประสาท พร้อมควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การหายใจ , การเต้นของหัวใจ , การย่อยอาหาร รวมทั้งการยืดและหดตัวของเส้นเลือด เป็นต้น betflix123

‘สมอง’จัดเป็นอวัยวะอันมีความสำคัญมาก ถ้าเสียหายอย่างหนักผู้เป็นสามารถเสียชีวิตได้ทันที โดยมีหน้าที่ควบคุมการตอบสนองทางด้านต่างๆของมนุษย์ ทั้งในส่วนของพฤติกรรม , การเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานของอวัยวะอื่นๆทั่วทั้งร่างกาย เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องดูแลสมองให้ดี พร้อมตรวจสอบความผิดปกติของสมองอยู่เรื่อยๆ เมื่อเกิดโรคใดขึ้นมาจะได้รักษาได้ทัน เพราะโรคทางสมองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมักส่งผลรุนแรงต่อร่างกาย