ไขข้อของใจของกระบวนการทำงานของสมอง

ARTICLE 0 Comments


สมองถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญสุดของมนุษย์ หากสมองตายในทางการแพทย์ก็มีค่าเท่ากับว่ามนุษย์คนนั้นได้ตายไปแล้ว แม้ว่าสัญญาณชีพจะยังดีอยู่ก็ตามที ไม่เพียงแค่นั้นสมองของมนุษย์นั้นมีระบบการทำงานที่มหัศจรรย์มาก แม้ว่าจะมีการศึกษาสมองมนุษย์อยู่ตลอด ก็ยังศึกษาเรื่องนี้ยังไม่จบสิ้น แต่เราก็พอรู้จักการทำงานของสมองมนุษย์บ้างเหมือนกัน มาดูกันว่ากระบวนการทำงานของมนุษย์มีอะไรบ้าง

สมองซีกซ้าย และขวา

สมองของมนุษย์มีการแบ่งอยู่หลายแบบ ที่นิยมมากสุดน่าจะเป็นการแบ่งสมองออกเป็นสองซีกนั่นก็คือ สมองซีกซาย และสมองซีกขวาโดยมีแกนเชื่อมสมองสองซีกเอาไว้ชื่อว่า คอร์ปัส แคลโลซัม สมองทั้งสองซีกมีหน้าที่ทำงานดังนี้

สมองซีกซ้าย

มาว่ากันที่สมองซีกซ้ายก่อน สมองส่วนนี้อย่างแรกเลยจะมีหน้าที่สั่งการเคลื่อนไหวาทางด้านขวาของตัวเองเอง นอกจากนั้น สมองซีกซ้าย จะเป็นสมองที่เกี่ยวกับเหตุผล ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิด และตอบเป็นเหตุผลมากกว่า อธิบายให้ง่ายสมองทางด้านนี้จะเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับนามธรรมที่มีรายละเอียด อย่างเช่นการนับเลข เวลา สรุป สมองซีกซ้ายจะมีหน้าที่ในการใช้ภาษา ความคิดเชิงตรรกะ(ลอจิกส์) การคิดอย่างรอบคอบ ตัวเลข และเหตุผล

สมองซีกขวา

มาดูทางสมองซีกขวาบ้าง ส่วนนี้นักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่า สมองแห่งสหัชญาณ หน้าที่หลักอย่างแรกเป็นเรื่องการสั่งการร่างกายทางฝั่งซ้ายเคลื่อนไหว แต่หน้าที่หลักอีกเรื่องจะทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การสังเคราะห์ การซาบซึ้ง โดยเฉพาะเรื่องราวของดนตรีและศิลปะ จะใช้ความสามารถของสมองทางซีกนี้เป็นหลัก ไม่เพียงเท่านั้นการใช้งานสมองทางซีกขวาเป็นหลัก จะเป็นการทำงานที่ประมวลผลออกมาแล้วตัดสินใจจากสัญชาติญาณเป็นหลัก บางครั้งการตัดสินใจอาจจะอยู่เหนือเหตุผล แต่พวกเค้าก็จะมั่นใจในการเลือกตามสัญชาติญาณเหล่านั้น อีกอย่างการใช้งานสมองซีกขวาเป็นหลักจะทำให้เกิดกระบวนการทำงานของสมองที่ทำให้เรามองภาพแบบองค์รวมก่อนจะมองรายละเอียดแยกย่อยด้วย

กระบวนการทำงานของสมอง

ทีนี้หากเรามองในรายละเอียด กระบวนการทำงานของสมองก็จะแตกต่างกันด้วยทั้งสมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา อธิบายโดยง่าย สมองซีกขวาการทำงานจะมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ ความรู้ ที่มีอยู่มาประสานเข้ากับความรู้ใหม่ที่ได้รับเข้าไป จนกลายเป็นเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นแหขนาดใหญ่ กลับกันสมองทางซีกซ้ายการเชื่อมโยงจะไม่เข้าหากันเท่าไร เซลล์สมองทางซีกนี้จะเชื่อมโยงกันก็ต่อเมื่อเป็นตรรกะที่มีชุดความคิดเดียวกัน  คล้ายกันเท่านั้น หากต่างกันจะไม่เชื่อมโยงกันเลย การทำงานของเซลล์สมองแต่ละด้านจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราด้วย ถ้าหากเน้นสมองทางด้านซีกซ้ายมากเกินไป จะทำให้การเข้าสังคมทำได้ยาก แต่ถ้าหากใช้สมองทางด้านซีกขวาเป็นหลักก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพที่เน้นอารมณ์เหนือเหตุผลและตรรกะความคิดที่ถูกต้อง นั่นทำให้การใช้สมองต้องทำทั้งสองซีกอย่างสมดุล

ประสาทสัมผัส

นอกจากเรื่องสมองซีกซ้ายขวา ที่ส่งผลต่อความคิด บุคลิกภาพของเราแล้ว สมองยังมีหน้าที่กระบวนการทำงานอีกหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องระบบประสาทสัมผัส รับความรู้สึก เรารู้สึกถึงการสัมผัสได้อย่างไร ก็เกิดจากสมองทำงานได้รับข้อมูลจากผิวหนังว่าเกิดการสัมผัสตรงไหน รวมถึงการแปลผลให้ร่างกายแสดงออกความรู้สึกต่อสิ่งเร้าเหล่านั้น เช่นหากเจ็บ ก็จะเกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือ ร้องเจ็บขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกป้องกันตัวเองเป็นต้น

แม้ว่าจะมีการศึกษาเรื่องสมองของมนุษย์มาอย่างยาวนาน แต่สมองก็เหมือนเป็นอวัยวะที่ลึกลับรอให้เราค้นหาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียว