ABout me

ทีมงาน lissencephaly ได้ทำการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์และให้สาระความเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขได้ทันถ้วงที ก่อนที่อาการจะรุนแรงไปมากกว่านี้ ซึ่งถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรืออาการหนักกว่าเดิมให้รีบไปพบแพทย์อย่างด่วนที่สุด ทีมงาน lissencephaly เป็นห่วงสุขภาพแต่ล่ะท่านเป็นอย่างมาก การคิดเรื่องงาน เงิน หรือ ปัญหาต่างๆ จะนำพาความเครียดมาให้ท่าน จงปล่อยวางเสียอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไป เท่านี้สุขภาพท่านก็จะดีขึ้นแน่นอน

หลากหลายปัญหาความผิดปกติของสมอง

อาการปวดหัวจะแบ่งออกทั้งหมด 14 ชนิด ป้องกันและบบรเทาได้แต่ถ้ามีอาการหนักก็ควรจะพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

อาการปวดหัวมาจากความผิดปกติของสมอง ซึ่งควรเอาใจใส่ให้ดี อย่าปล่อยละเลยเป็นอันขาด

สาเหตุมาจากในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการงาน การเงิน และ สุขภาพ คิดมาก ทำให้เกิดอาการปวดหัวได้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความปกติของสมอง

รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับโรคนี้และเตรียมรับมือแก้ไข

พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับปัญหา

อาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์คืออะไร และมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรบ้างค่ะ
melisa pamuk
product designer
อาการปวดหัวทั้งหมด ปวดหัวแบบไหนมีอาการรุนแรงมากที่สุด
marina dalmas
marketing manager
ควรเข้าตรวจเช็คสมองใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
denis maceoin
music producer