About me

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

ABout me

ทีมงาน lissencephaly ได้ทำการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์และให้สาระความเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขได้ทันถ้วงที ก่อนที่อาการจะรุนแรงไปมากกว่านี้ ซึ่งถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรืออาการหนักกว่าเดิมให้รีบไปพบแพทย์อย่างด่วนที่สุด ทีมงาน lissencephaly เป็นห่วงสุขภาพแต่ล่ะท่านเป็นอย่างมาก การคิดเรื่องงาน เงิน หรือ ปัญหาต่างๆ จะนำพาความเครียดมาให้ท่าน จงปล่อยวางเสียอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไป เท่านี้สุขภาพท่านก็จะดีขึ้นแน่นอน

หลากหลายปัญหาความผิดปกติของสมอง

อาการปวดหัวจะแบ่งออกทั้งหมด 14 ชนิด ป้องกันและบบรเทาได้แต่ถ้ามีอาการหนักก็ควรจะพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

อาการปวดหัวมาจากความผิดปกติของสมอง ซึ่งควรเอาใจใส่ให้ดี อย่าปล่อยละเลยเป็นอันขาด

สาเหตุมาจากในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการงาน การเงิน และ สุขภาพ คิดมาก ทำให้เกิดอาการปวดหัวได้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความปกติของสมอง

รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับโรคนี้และเตรียมรับมือแก้ไข


article

พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับปัญหา

อาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์คืออะไร และมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรบ้างค่ะ
TES_1-1.jpg
melisa pamuk
product designer
อาการปวดหัวทั้งหมด ปวดหัวแบบไหนมีอาการรุนแรงมากที่สุด
TES_2-1.jpg
marina dalmas
marketing manager
ควรเข้าตรวจเช็คสมองใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
TES_3-1.jpg
denis maceoin
music producer

Contact