Contact

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

รู้ลึกโรคร้ายที่เกิดขึ้นจากความปกติของสมอง

Capture your most memorable and adventurous experiences


ABout me

  สาระน่ารู้เกี่ยวกับความปกติของสมอง

  รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับโรคนี้และเตรียมรับมือแก้ไข


  article

  พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับปัญหา

  อาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์คืออะไร และมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรบ้างค่ะ
  TES_1-1.jpg
  melisa pamuk
  product designer
  อาการปวดหัวทั้งหมด ปวดหัวแบบไหนมีอาการรุนแรงมากที่สุด
  TES_2-1.jpg
  marina dalmas
  marketing manager
  ควรเข้าตรวจเช็คสมองใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
  TES_3-1.jpg
  denis maceoin
  music producer