ศึกษาโรคซึมเศร้าเห็นภาพหลอนเกิดจากอะไร

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ โรคประสาท ไมเกรน ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสันและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมด

ศึกษาโรคซึมเศร้าเห็นภาพหลอนเกิดจากอะไร

July 20, 2022 ARTICLE 0

 โรคซึมเศร้า เห็นภาพหลอน เกิดจากอะไร

หากพูดถึงโรคซึมเศร้านั้น เป็นโรคที่กำลังได้รับความสนใจและเปิดใจจากสังคม  ในช่วงนี้เป็นอย่างมาก แต่สภาวะซึมเศร้านั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน สามารถที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก สามารถที่จะเป็นค่ในบางช่วงเวลา เช่น ซึมเศร้าในช่วงมีประจำเดือน เกิดจากฮอร์โมนที่มีความเปลี่ยนแปลง ซึมเศร้าจากการเปลี่ยนฤดู เป็นต้น

หากพูดถึงโรคซึมเศร้านั้นในสมัยก่อน หลายคนแทบไม่รู้จักโรคทางจิตเภท ชนิดนี้กันเลย ในหลายๆ คนมักจะมองผู้ป่วยที่มีสภาวะซึมเศร้าว่าเป็นอาการเสแสร้งหรือแกล้งทำ หรืออาจที่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเป็น สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าแล้ว เขาเหล่านี้มีความรู้สึกที่ค่อนข้างเปราะบางมาก การให้กำลังใจในบางอย่างที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นการพูดว่า สู้ๆ เป็นกำลังใจให้ เดี๋ยวก็หาย หายไวๆ อาจจะเป็นผลที่ไม่ดีนักสำหรับพวกเขาเหล่านั้น แต่ว่าแต่ละอาการ หรือแต่ละสาเหตุปัจจัยต่างๆ ต้องอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ในการที่จะหาสาเหตุว่า ผู้ป่วยนั้นเกิดสภาวะซึมเศร้า หรือโรคซึมเศร้าได้อย่างไร อาจจะเกิดจาก สภาพแวดล้อมในครอบครัว การถูกข่มขืนกระทำชำเรา การถูกทารุณกรรม การถูกกดดันด้วยคำพูดหรือการโดนดูถูกถากถางด้วยวาจาเป็นเวลานาน

นอกจากสาเหตุแล้วแพทย์ยังต้องทำการวินิจฉัยผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอีกด้วย ว่ามีอาการอย่างไรบ้าง  และมีความรุนแรงในระดับไหน ควรใช้การรักษาด้วยวิธีใด หรือรูปแบบใด เช่น อาการต่างๆ อย่างนอนไม่หลับ อยากฆ่าตัวตาย อยากที่จะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายตัวเองไปแล้ว อาการอยากที่จะทำร้ายผู้อื่น หรือคุ้มคลั่งทำร้ายผู้อื่น รู้สึกไม่เหลืออะไร รู้สึกไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ ไม่รู้สึกอยากอาหาร อาการประสาทหลอนหรือเห็นภาพหลอน

วันนี้จะมายกตัวอย่าง อาการประสาทหลอนหรือเห็นภาพหลอนในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า

อาการซึมเศร้าหลังการคลอดลูก

พ่อและแม่มือใหม่ หลายรายนั้นมักจะมีการต่อสู้กับสภาวะซึมเศร้าและอาการวิตกกังวล หลังคลอด มีน้อยคนนักที่จะไม่เจอกับสภาวะหลังคลอดที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน

อาการประสาทหลอนของคุณแม่หลังคลอดนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เกิดจาการที่จะต้องรับมือกับลูกน้อยในความที่เป็นมือใหม่นั้นอาจจะกดดันตัวเองมากจนเกินไป เกิดจาการที่เป็นห่วงลูกแรกคลอด และพักผ่อนน้อยเนื่องจากทารกแรกคลอดนั้นต้องมีการตื่นทุก 2-3 ชม. อาจจะทำให้คุณแม่นั้นเหนื่อยล้า และเกิดอาการหลอนได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการหูแว่วได้ยินเสียงลูกของตนเองร้อง หรือในกรณีที่หนักมากๆ นั้น อาจจะเกิดสภาวะเสียงที่ไม่มีอยู่จริงบอกให้ฆ่าลูกของตนเองนั้นก็มี

ในกรณีนี้ ภาวะจิตปกติของคุณแม่หลังคลอดเป็นอันตรายกับทารก และสามารถที่จะทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวลงได้ ดังนั้นผู้ที่มีอาการดังนี้ควรได้รับการรักษาจากแพทย์ การใช้ยารักษา การบำบัดทางจิต ความช่วยเหลือและเข้าใจจากคนรักและสังคม คนรอบข้าง จึงจะสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้

อาการประสาทหลอนที่เกิดจาก ภาวะกังวลใจ และอาการซึมเศร้า

ผู้ที่มีสภาวะที่ผิดปกติทางจิตใจหรือมีอาการซึมเศร้านั้น อาจที่จะมีอาการประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยในช่วงระยะเวลานั้น อาจที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ อาการเหล่านี้อาจจะมาในรูปแบบของ เสียงที่มีคนบอกว่าผู้ป่วยนั้นไร้ค่า หรือ ภาพหลอนของคนรักหากผู้ป่วยเกิดอาการซึมเศร้าจากการที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป

การรักษาสภาวะทางจิตใจเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่มักที่จะทำการรักษาเพื่อกำจัดอาการเกิดภาพหลอนที่เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว หากผู้ป่วยซึมเศร้านั้นไม่ได้มีอาการรุนแรง หรือไม่ได้มีสภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนั้น ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติ โดยที่ต้องเข้าพบคุณหมอเพื่อรักษาโดยการใช้ยาเพื่อปรับเคมีในสมอง ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดต้องช่วยกันสังเกตอาการเพื่อวางแผนการรักษา

แต่สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าในรูปแบบนี้นั้น ต่อให้หายไปแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับวินัยในการมารับยาและพบแพทย์เพื่อติดตามอาการ คนรอบข้าง สภาพแวดล้อม การให้กำลังใจ และที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้ป่วยเอง

เพราะในบางกรณีที่ไม่ได้รับการรักษารวมถึงคนใกล้ชิดและรอบข้าง  ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้น ก็อาจจะสายเกินไป เหมือนที่เราเห็นมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ ที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น แม้กระทั่งเด็กเล็กยังสามารถที่จะมีสภาวะเหล่านี้ได้ ในหลายกรณีที่เกิดขึ้นจากการที่คนใกล้ชิดนั้นไม่ทราบหรือรับรู้ในอาการป่วยของคนที่มีสภาวะนี้มักที่จะเกิดข่าวที่สร้างความสลดใจตามมาให้เห็นกัน อย่าให้สายเกินไปหากพบว่ามีคนใกล้ชิดมีความผิดปกติที่จะเกิดอาการเหล่านี้

การที่สังคมให้การยอมรับและเปิดใจกับผู้ป่วยเหล่านี้นั้น อาจจะช่วยให้พวกเขาหายจากอาการที่ทรมารใจเหล่านี้ได้ หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิด มีสภาวะหรืออาการที่ใกล้เคียงกับการเป็นซึมเศร้า หรืออาการผิดปกติอย่างเห็นภาพหลอนต่างๆ ควรที่จะเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป การพบจิตแพทย์ในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอีกต่อไป เพียงแค่หากคุณเปิดใจ การพบแพทย์ที่ได้เชื่อและรับฟังความผิดปกติที่คุณรู้สึกรวมถึงการหาสาเหตุร่วมกันกับแพทย์นั้น อาจที่จะเป็นผลดีกับตัวคุณมากกว่า